Contemporary Christian Arabic books         Mawsūʿat al-Maʿrifa al-Masīḥīyya         Sacraments    | 5
1

سر الزواج

ليون عبد الصمد

بيروت : دار المشرق، 1990

Monograph

Printed  

22-33/3-2

2

سر مسحة المرضى

فاضل سيداروس

بيروت : دار المشرق، 1991

Monograph

Printed  

22-33/3-3

3

سر الميرون أو التثبيت

فاضل سيداروس

بيروت : دار المشرق، 1992

Monograph

Printed  

22-33/3-4

4

مدخل إلى أسرار الكنيسة

كميل حشيمه

بيروت : دار المشرق، 1990

Monograph

Printed  

22-33/3-1

5

معمودية الأطفال في الكتاب المقدس والتاريخ

بيتر مدروس

بيروت : دار المشرق، 1996

Monograph

Printed  

22-33/3-5

Creator | 3      
Publisher | 1