Works by Ibn Qāsim al-Ḡazzī, Muḥammab ibn Qāsim, 1455‒1512  as Muǧāz | 2
1

[إجازة الأنصاري للغزي]

Work
Single work   ➥ Early work : Editions | 1
2

[إجازة ابن أبي شريف شريف للغزي]

Work
15th century 9th century Single work   ➥ Early work : Editions | 1
Work type      
Form of work      
Intention      
Creator | 3