سعيد بن محمد العقباني ، 1320‒1408

Gender
Male
Date of life
  • 1320 — 1408 Gregorian
    720 — 811 Hegirian
Biography
  • فقيه مالكي
Bibliography
1

بيروت : دار العلم للملايين, 2002

Monograph Printed
Fields FI SI Content
001 A53729
003 https://data.diamond-ils.org/agent/53729
005 20140728094036.0
100 . . $a   20100217 a fre y50## #### ba0
101 . .
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   a
103 . . $a  # 1320 ## ## . # 1408 ## ## .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
العقباني ، سعيد بن محمد، 1320‒1408
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
العقباني
Given name (Other part element)
سعيد بن محمد
SVAP
العقباني (811\1408) (أبو عثمان) سعيد بن محمد بن محمد
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Šuhra
العقباني
Ism
سعيد بن محمد بن محمد
Kunya
أبو عثمان

الوسيلة بذات الله وصفاته

أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني (811 هـ), تحقيق نزار حمادي

بيروت : مؤسسة المعارف، 2008

Early work Printed

Découverte d'un écrit mathématique du Maghreb médiéval : le commentaire d'al-ʿUqbānī (m. 811/1408)

Lamine Mellak, Allaoua Amara, Université Émir Abdelkader, Constantine

in Al-Andalus Maghreb : Revista del área de estudios árabes e islámicos y grupo de investigación "Al-Andalus Maghreb" / Ed.: Universidad de Cádiz ; Réd.: Braulio Justel Calabozo, (puis) Fernando Nicolás Velazquez Basanta, (puis) Mohamed Meouak

Article Printed