محمد العزيز الساحلي،

Language
Arabic
Gender
Male
Nationality
Tunisia
Fields FI SI Content
001 A104594
003 https://data.diamond-ils.org/agent/104594
005 20191126134745.0
100 . . $a   20191126 a ara y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   TN  
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
الساحلي، محمد العزيز
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
الساحلي
Given name (Other part element)
محمد العزيز